Introductie

Ons praktijkgebied heet GRC&A: Governance, Risk, Compliance & Assurance. Op dit gebied is Compusense Business Avionics een erkende pionier in de ontwikkeling van een allesomvattend softwareprogramma waarmee de kosten worden verlaagd van implementatatie- en bewakingsprocessen die door wetgever en stakeholders worden afgedwongen. Het daarbij behorende continue verbeteringsproces op basis van cyclische zelfevaluaties draagt tevens bij tot directe verbetering van de bedrijfsresultaten. Dankzij de consistent doorgevoerde platformfilosofie biedt Compusense u de laagst mogelijke operationele managementkosten gedurende de gehele levenscyclus van uw GRC&A programma. Ons bedrijf profiteert daarbij van 16 jaar geconcentreerde innovatie, praktijkervaring met het auditproces  en vakkennis met betrekking tot het bedenken, functioneel ontwerpen, ontwikkelen en doorvoeren van GRC&A oplossingen.

Compusense Business Avionics is gespecialiseerd in een Reputation Management System (met inbegrip van GRC&A en Responsible Supply Chain Management) dat gebaseerd is op een continue auditcyclus, tussentijds geborgd en verbeterd door zelfevaluaties. Het softwareprogramma bestrijkt de complete Value Chain vanaf de inkoop van grondstoffen via productieprocessen tot en met tevredenheidsmeting van de eindgebruiker. De procesbewaking omvat onder meer Total Quality Management in combinatie met een continue verbeteringsproces van alle interne en externe bedrijfsactiviteiten.

De naam van ons software platform Compass is afgeleid van  “computerized assessments”. Het platform kan ieder denkbare standaard en management model aaneenschakelen tot een transparant en alert informatiesysteem: Dit noemen wij het Integrated Management Framework.  Voorbeelden zijn Management Leadership, Human Resource Management, Business Process Management, Supplier Quality Assessment & Vendor Rating, Market & Customer Focus, Information Utilisation & Quality Tools & Business Results. In het kader van een duurzame inkoop-, productie- en distributieketen vertegenwoordigt Compass een compleet classificatieproces waarbij zowel de externe als de interne leveranciers een belangrijke rol spelen bij de strategische positionering van een multinationale onderneming (=the Brand). Vendor rating: Om de reputatie van een dergelijke onderneming zeker te stellen maken de toeleveranciers deel uit van een continue evaluatieproces om het geboden concurrentievoordeel op grond van aanbodvergelijkingen op de korte en lange termijn te verbeteren.

ISMS Information Security Management System: Op 15 februari 2013 ontving Compusense het DNV Business Assurance Management System Certificate voor de ISO/IEC 27001:2005 standaard. Dit is een management standaard voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. Het ISMS waarborgt de adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen. Hiermee biedt Compusense vertrouwen aan belanghebbenden voor wat betreft de confidentiele omgang met (persoons)gegevens.

CompuSense ISO27001Cert    ISO26K Self Declaration 2013    Code of Conduct Compusense

ThinkBlue

 Logo_We_use_ISO_26000_rev2