Introductie

Ons praktijkgebied is Continue Borging & Verbetering. Op dit gebied is Compusense Business Avionics een erkende pionier in de ontwikkeling van een allesomvattend softwareprogramma waarmee de kosten worden verlaagd van implementatatie- en bewakingsprocessen die door wetgever en stakeholders worden afgedwongen. Het daarbij behorende continue verbeteringsproces op basis van cyclische zelfevaluaties draagt tevens bij tot directe verbetering van teamresultaten. Dankzij de consistent doorgevoerde platformfilosofie biedt Compusense u de laagst mogelijke operationele managementkosten gedurende de gehele levenscyclus van uw borgings- & verbeteringsproces . Ons bedrijf profiteert daarbij van 20 jaar geconcentreerde innovatie, praktijkervaring met het auditproces  en vakkennis met betrekking tot het bedenken, functioneel ontwerpen, ontwikkelen en doorvoeren van oplossingen voor kwaliteitsmanagement.

De procesbewaking geschiedt aan de hand van een praktisch Workflow Management Systeem waarmee het continue verbeteringsproces van alle interne activiteiten van een organisatie wordt aangestuurd.

De naam van ons software platform Compass is afgeleid van  “computerized assessments”. Het platform kan ieder denkbare standaard en managementmodel aaneenschakelen tot een transparant en alert informatiesysteem: Dit noemen wij het Integrated Management Framework. Hierdoor is Compass geschikt voor iedere organisatie of het nu het bedrijfsleven, overheid en de gezondheidszorg betreft.

Ons ISMS Information Security Management System in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming : Op 15 februari 2013 ontving Compusense het DNV Business Assurance Management System Certificate voor de ISO/IEC 27001:2005 standaard. Dit is een management standaard voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. Het ISMS waarborgt de adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen. Hiermee biedt Compusense vertrouwen aan belanghebbenden voor wat betreft de confidentiële omgang met (persoons)gegevens in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming die de WBP vervangt . Op 11 januari 2016 werd Compusense ten tweede male gecertificeerd aan de hand van de ISO/IEC 27001:2013 standaard met een geldigheid tot 14 februari 2019.

    ISO26K Self Declaration 2013    Code of Conduct Compusense

iso27001