Doelstelling & resultaat

Focus

Compass evalueert organisatieprocessen en dienstverlening op grond van kwaliteit en capaciteit om het hoogst mogelijke prestatievoordeel te behalen, serviceniveau van topklasse aan te bieden, een succesvolle managementstijl te verwezenlijken, vooruitlopend onderzoek & ontwikkeling te realiseren, toonaangevende organisatieprocessen te implementeren, pro-actief mee te denken en bij al die prestaties een perfecte dienstverlening aan te bieden.

Doelstelling

Compass voorziet kwaliteitsmedewerkers van een softwareprogramma dat door de organisatie zelf voor evaluaties & site audits wordt ingericht aan de hand van een Management Model, Business Framework, functionele checklijsten of een kwaliteitsmodel. Dankzij de flexibele en multi-functionele database engine en het toegankelijke onderhouds- en inrichtingsprogramma kan Compass door de gebruikers zelf worden aangepast voor ieder denkbare auditomgeving, van fabrieken en landbouwbedrijven tot en met ziekenhuizen. Uiteraard kunnen bij het “veldwerk” deelaudits met behulp van een tablet worden uitgevoerd waarbij een internetverbinding geen vereiste is.  Het niveau van de evaluatie of audit overstijgt de ISO 9000, 14000 en 27000 standaarden en kan worden uitgebreid met iedere andere relevante professionele standaard zoals die bijvoorbeeld van toepassing zijn of worden in de gezondheidszorg (Kwaliteit gezondheidszorg) . Ook Apps worden hiervoor gebruikt: Voor de NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) realiseerden wij een app voor leidraden aandoeningen. Compass omvat een cyclisch programma voor evaluaties op individueel- én afdelingsniveau en een afsluitend auditorprogramma waardoor het platform een zeer geschikt instrument is voor interne verbeteringsprocessen. Aan de hand van de Workflow Module wordt de voortgang van het proces aangestuurd en beheerd.

Resultaat

Het evaluatieproces met Compass geeft een concreet en volledig inzicht in de toegevoegde waarde van elke activiteit binnen de organisatie. Het gebruikersvoordeel  is een sterke afname van evaluatie,analyse en rapportagetijd.