De AuditBuilder

Compass is een allesomvattende en eenvoudig aan te passen AuditBuilder waarmee een compleet systeem voor kwaliteitsmanagement ingericht en beheerd kan worden op zowel overkoepelend (d.w.z. verticale audits) als operationeel (d.w.z. horizontale audits) niveau. Met andere woorden, een algemeen universeel auditing systeem voor alle interne en externe evaluaties, onderzoeken en audits: OneSystemForAll.

PAS99

De resulterende evaluatie & audit bibliotheek bestaat uit aan onderwerpen gerelateerde onderzoeken die gevolgd en beheerd worden door een overzichtelijke workflow en een derogation register. Hiermee wordt een alert en motiverend verbeteringsproces  gerealiseerd. Doordat alle organisatieaudits & protocollen in een bibliotheek worden opgeslagen heeft het management de beschikking over een up-to-date prestatiecockpit.

In de afgelopen 25 jaar is de Compass AuditBuilder met succes gebruikt in verscheidene sectoren: Industrie, gezondheidszorg en overheid. Als gevolg van de uitwisseling van kennis, ervaringen en ideeën met het gebruikersplatform is er een door de praktijk gedragen zelfevaluatie & audit platform ontstaan.

Het aanbod:

1) Het beschikbaar stellen van een road map en work flow voor de confirmatie en borging van alle  beleidsmaatregelen en benchmarks en
2) het beschikbaar stellen van een operationeel zelfevaluatiesysteem om een continue & cyclisch verbeteringsproces toe te passen.

De middelen:

Configuratie flexibiliteit:

Compass is een optimaal flexibele AuditBuilder waarmee iedere horizontale en verticale audit trail ingericht en uitgevoerd kan worden aan de hand van uw management policy, standaarden, modellen en borgingsdoelstellingen.

Koppelingsmogelijkheden:

Het Compass platform biedt u een samenwerkingsmodel waarmee alle evaluatie & auditdata in een bibliotheek opgeslagen en beschikbaar gesteld worden. De gewenste prestatie-indicatoren worden getoond in een continue bijgewerkt overzicht voor aansturing en rapportage.

Onmiddelijke implementatie:

Om de gebruiker volledig operationeel eigendom te geven, faciliteert het Compass platform gemakkelijke configuratie en uitvoering (bijvoorbeeld in het geval van een kritieke non-compliance of het hervatten van de werkzaamheden en processen na een noodtoestand).

Meerdere gebruiksopties:

Het Compass platform kan op twee manieren gebruikt worden: Als een SaaS oplossing of aan de hand van een installatie op uw eigen server.

Deze flexibiliteit maakt Compass zeer geschikt voor kleine (zoals quick scans) en grote onderzoeken (voortgangsonderzoeken tijdens procesveranderingen).

De ondersteuning:

Het Compusense Support Team in Oegstgeest voorziet in volledige ondersteuning bij het uitvoeren interne onderzoeken binnen een organisatie.

Expertise op het gebied van koppeling van organisatieprocessen met een team van ervaringsdeskundigen.

De praktijk:

Met behulp van het Compass platform worden “SMART” evaluatie- & auditbehoeftes geidentificeerd aan de hand van een logische audit trail. De overzichtelijke workflow biedt begeleiding en toont de status tijdens iedere fase van de audit cyclus en de specifieke processen die daarbij doorlopen worden.

Om evaluatie- & auditdata te genereren biedt Compass onder andere de volgende opties:

 • Workflow management
 • Bij het uploaden van bewijsmiddelen bij de prestatie-indicatoren worden allerhande bestandstypes ondersteund zoals: Word, PDF, Excel, maar ook multimedia zoals geluidsbestanden, foto’s & filmopnamen van intakeprocessen enz.
 • Beveiligde omgeving met specifieke en individuele toegangscodering
 • Eenvoudige beantwoording en scoring van relevant/significant/priority indicatoren met mogelijkheid voor de volgende antwoordtypen:
  • Gesloten antwoorden zoals ja/nee, keuze-opties, checkboxen, slider opties, valuta enz.
  • Open antwoordtypes zoals velden, valuta, cijfers, datum en tijd
  • Open antwoordtypes, inhakend op uitkomsten van zelfevaluaties, scores en opinies.
 • Alleen toepasselijke en significante mogelijkheden en indicatoren worden zichtbaar gemaakt (met o.a. gebruik van skip logic)
 • Verkeerslichten voor relevantie, significantie en prioriteit kunnen worden geselecteerd alsmede Radar Screens met de kritieke benchmarks. Hierdoor wordt een Gap Analyse gevisualiseerd om adhoc tot actieplanning over te gaan.

In overeenstemming met uw wensen en behoeftes kan het Compass platform als volgt worden toegepast:

 • Een lead auditor of bijvoorbeeld een afdelingshoofd kan zelf administrator van een zelfevaluatie en audit worden en de verlangde cyclus & trail ontwerpen inclusief de formulering van benchmarks en overige procesdata. Op eenvoudige wijze kunnen zodoende complexe kwaliteitscycli samengesteld worden, onderzoeken beheerd worden, rapporten worden gestructureerd en kan on-site een actieplan met prioriteiten worden geïmplementeerd in geval van bijvoorbeeld risicomanagement.

Het geruststellende  “in control” gevoel van Compass:

Richt uw eigen audit cyclus in en … beheers de Compass audit trail!