De gebruikers

Het Compass platform stelt assessoren en auditors in staat om organisatie-onderzoeken uit te voeren teneinde prestatie & trendanalyses te maken waarmee de kwaliteit van processen & taakuitvoering zichtbaar wordt.

Gebruikers die het Compass platform voor dergelijke doelen gebruiken, zijn actief in het bedrijfsleven, dienstverlening en overheid:

Private sector: Heineken International die het Compass platform wereldwijd gebruikt voor 8 zelfevaluatie & fabrieksauditprocessen waar onder Governance (verticale evaluaties & audits), productiebeleid & controle, Total Productive Management en duurzaam Group Supply Chain Management (horizontale evaluaties & site audits).

Publieke sector: Gemeente Den Haag / Dienst OCW en de Gemeentelijke Accountantsdienst ten behoeve van de Risico Inventarisatie  & Evaluatie/Arbo.

Gezondheidszorg:

Verscheidene ziekenhuizen gebruiken het Compass platform voor onder meer IFMS, Team Klimaat Meting en de borging en verbetering van hun zorgkwaliteit en risico identificatie & evaluatieproces;

Alle geïntegreerde kankerinstituten die onder de paraplu van IKNL vallen. Tevens de overkoepelende Europese samenwerking OECIE;

18 Wetenschappelijke Verenigingen van medisch specialisten die Compass als visitatie-instrument (peer review) gebruiken en er op praktijkniveau kwaliteitsmanagement mee realiseren;

Alle ziekenhuisapotheken (NVZAN);

Het NIP Nederlands Instituut van Psychologen

Het KNGF (Fysiotherapie)

Meer dan 20.000 huisartspraktijken, die deelnemen in een NHG/NPA accreditatieprogramma;

Een dashboard met individuele patientenstatus voor de structurele psychiatrische praktijk gebaseerd op de Global Clinical Impression schaal in combinatie met real-time data van de apotheek (medicatie) en laboratorium (bloedspiegel).

Waarom een kwaliteitsbarometer?

NPAfinal_Brochure

Ziekenhuizen

 

Wetenschappelijke verenigingen

Overige gezondheidszorg

Overheid en onderwijs

Industrie