AuditBuilder

De AuditBuilder is een eenvoudig aan te passen systeem voor kwaliteitsmanagement op zowel overkoepelend als operationeel niveau: “One System For All”.

 • Cylus

  Cylus

  Richt uw eigen zelfevaluaties & audit cycli in en beheers elke specifieke audit trail. Faciliteert tussentijdse evaluaties en interne/externe onderzoeken.

  Lees meer
 • Workflow

  Workflow

  Stuurt de opeenvolgende stappen van de auditprocessen aan en bewaakt de voortgang per lopende cyclus.

  Lees meer
 • Actieplanning

  Actieplanning

  Signaleert stagnerende uitvoeringen van de zelfevaluaties en het auditproces en stimuleert daaraan gerelateerde acties.

  Lees meer
 • Verbeterplannen

  Verbeterplannen

  Zet analyses om in verbeter- & ontwikkelingsactiviteiten; geeft behaalde resultaten grafisch weer.

  Lees meer
 • Rapportages

  Rapportages

  Genereert eindrapporten die op uw wens zijn ingericht; geeft de prestatie-indicatoren grafisch weer en formuleert urgente en medium termijn verbeteracties.

  Lees meer
 • Dashboard

  Dashboard

  Op grond van de door u aangegeven prestatie-indicatoren wordt een tijd gestuurd instrumentencluster ingericht met grafische weergave van de proces status en/of resterende workload. Tevens prestatie-indicatoren gespiegeld aan geanonimiseerde gemiddelden.

  Lees meer
 • Volledige ondersteuning

  Volledige ondersteuning

  Het Compusense Support Team in Oegstgeest geeft continue begeleiding bij het uitvoeren van uw evaluatie- en auditproces.

  Lees meer
 • Compleet management framework

  Compleet management framework

  Het Compusense softwareplatform integreert standaarden en managementmodellen in één alert informatiesysteem.

 • Beveiligde omgeving

  Beveiligde omgeving

  Compusense voldoet als Verwerker aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Volledig in eigen beheer

  Volledig in eigen beheer

  Op eenvoudige wijze kunnen kwaliteitscycli samengesteld en onderzoeken beheerd worden.

  Lees meer