Workflow

Stuurt de opeenvolgende stappen van de auditprocessen aan en bewaakt de voortgang per lopende cyclus.

Een lead auditor of bijvoorbeeld een afdelingshoofd kan zelf administrator van een zelfevaluatie en audit worden en de verlangde cyclus & trail ontwerpen inclusief de formulering van benchmarks en overige procesdata. Op eenvoudige wijze kunnen zodoende complexe kwaliteitscycli samengesteld worden, onderzoeken beheerd worden, rapporten worden gestructureerd en kan on-site een actieplan met prioriteiten worden geïmplementeerd in geval van bijvoorbeeld risicomanagement.

Het aanbod:

1) Het beschikbaar stellen van een road map en work flow voor de confirmatie en borging van alle beleidsmaatregelen en benchmarks en

2) het beschikbaar stellen van een operationeel zelfevaluatiesysteem om een continue & cyclisch verbeteringsproces toe te passen.

De middelen:

Configuratie flexibiliteit:

Compass is een optimaal flexibele AuditBuilder waarmee iedere horizontale en verticale audit trail ingericht en uitgevoerd kan worden aan de hand van uw management policy, standaarden, modellen en borgingsdoelstellingen.

Koppelingsmogelijkheden:

Het Compass platform biedt u een samenwerkingsmodel waarmee alle evaluatie & auditdata in een bibliotheek opgeslagen en beschikbaar gesteld worden. De gewenste prestatie-indicatoren worden getoond in een continue bijgewerkt overzicht voor aansturing en rapportage.


Terug

 • Volledige ondersteuning

  Volledige ondersteuning

  Het Compusense Support Team in Oegstgeest geeft continue begeleiding bij het uitvoeren van uw evaluatie- en auditproces.

  Lees meer
 • Compleet management framework

  Compleet management framework

  Het Compusense softwareplatform integreert standaarden en managementmodellen in één alert informatiesysteem.

 • Beveiligde omgeving

  Beveiligde omgeving

  Compusense voldoet als Verwerker aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.