Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van: Compusense Business Avionics B.V. gevestigd aan de Wilhelminapark 10, 2342 AG in Oegstgeest. KvK-inschrijfnummer: 28061265 en BTW nummer 8026.74.823.B01. Voor vragen of contact kunt u mailen naar info@compusense.nl.

Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u op eigen initiatief aan ons verstrekt over uzelf en/of uw organisatie. Zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. 

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen om u te informeren over hetgeen waarvoor u het contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is in dit formulier zo aangepast,dat we u geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van uw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We verwerken dan ook slechts de persoonsgegevens die u op het contactformulier aan ons heeft verstrekt.

Informatieaanvraag aan de hand van het contactformulier: Onder de tab CONTACT staat het enige interactieve formulier op onze website. Dit contactformulier heeft als doel u te informeren over een specifieke toepassing van ons softwareprogramma, de daarbij behorende dienstverlening,  de tarieven of een specifieke vraag die u zelf hebt gesteld. In het contactformulier kunt u aangeven hoe u met onze follow-up van uw verzoek benaderd wenst te worden: Per telefoon en/of per e-mail. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, eventuele toelichting ("bericht"), e-mail en telefoonnummer om u te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail en/of telefoon contact met u opnemen om u te voorzien van de gevraagde informatie.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor ons reguliere contactformulier (de informatieaanvraag) geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om u te informeren over hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens hebt achtergelaten. 

Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Om de beveiliging van persoonsgegevens te borgen en te verbeteren is ons Information Security Management System door DNV-GL gecertificeerd met ISO 27001.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken absoluut geen persoonsgegevens aan derden. De door u aangevraagde informatie wordt aan u gemailed en per telefoon en/of e-mail toegelicht. Wij beheren zelf onze website. 

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@compusense.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u het niet eens met  de hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? U hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden u aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 • Volledige ondersteuning

  Volledige ondersteuning

  Het Compusense Support Team in Oegstgeest geeft continue begeleiding bij het uitvoeren van uw evaluatie- en auditproces.

  Lees meer
 • Compleet management framework

  Compleet management framework

  Het Compusense softwareplatform integreert standaarden en managementmodellen in één alert informatiesysteem.

 • Beveiligde omgeving

  Beveiligde omgeving

  Compusense voldoet als Verwerker aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Volledig in eigen beheer

  Volledig in eigen beheer

  Op eenvoudige wijze kunnen kwaliteitscycli samengesteld en onderzoeken beheerd worden.

  Lees meer