Visitatie Medisch Specialisten

Vanaf 2012 wordt gewerkt met versie 3 die geheel is ingericht voor uitvoering van kwaliteitsvisitaties volgens de waarderings-systematiek en werkt conform de aanbevelingen uit de rapporten van het kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten van de afgelopen jaren.

Leidraad Waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties

Het Compass systeem is toepasbaar bij iedere wetenschappelijke vereniging. Op het ogenblik gebruiken 26 Wetenschappelijke Verenigingen  het Compusense Visitatie Softwareprogramma.

Voordelen van het Compass 3.0 Visitatie Softwareprogramma

 • Door dokters voor dokters, eenvoud & betrouwbaarheid
 • Overzicht voor het secretariaat, alles in één systeem
 • Flexibiliteit van meetinstrumenten, dus altijd up-to-date
 • Gestructureerd en ingericht overeenkomstig de nieuwste leidraad (het "Normenkader")


Uitgangspunten van Compass 3.0

 1. Ondersteuning van alle instrumenten volgens “Leidraad Waarderingssystematiek” , het visitatieproces aan de hand van  de kwaliteitsdomeinen en de 26 normen volgens de aanbevelingen uit de rapporten van het kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten van de afgelopen jaren.
 2. Eenvoud in gebruik en beheer voor het secretariaat van uw wetenschappelijke vereniging (WV) door koppeling aan bestaande ledenbestanden van de WV en vooraf definiëren van pakketten van kwaliteitsinstrumenten die bij een bepaalde visitatie horen.
 3. Gegarandeerde ondersteuning en bewezen continuïteit.
 4. Mogelijkheid voor de vakgroepen om het programma en de processen in te richten als een Total Quality Management System, ook eenvoudig toepasbaar buiten de momenten van kwaliteitsvisitaties.
 5. Benchmarking


Kernelementen van Compass 3.0

 1. Visitatiecyclus: planning, uitvoering, rapportage, afronding en terugkoppeling.
 2. Voorbereiding op de visitatie door de vakgroep.
 3. Gedeelde verantwoordelijkheid binnen de vakgroep voor aandachtspunten (om. KISZ lijsten & Quick Scans)
 4. Eenvoudige integratie van door de vereniging zelf gedefinieerde vragenlijsten (Algemene gegevens, Evidence Based Medical Audits, dossieronderzoek, complicaties, patiënten-enquête, huisartsen-enquête etc.)
 5. Rapportage gericht op prioriteiten en verbeteringen zoals die door de vakgroep zelf worden vastgesteld, inclusief POP
   

Terug

 • Volledige ondersteuning

  Volledige ondersteuning

  Het Compusense Support Team in Oegstgeest geeft continue begeleiding bij het uitvoeren van uw evaluatie- en auditproces.

  Lees meer
 • Compleet management framework

  Compleet management framework

  Het Compusense softwareplatform integreert standaarden en managementmodellen in één alert informatiesysteem.

 • Beveiligde omgeving

  Beveiligde omgeving

  Compusense voldoet als Verwerker aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Volledig in eigen beheer

  Volledig in eigen beheer

  Op eenvoudige wijze kunnen kwaliteitscycli samengesteld en onderzoeken beheerd worden.

  Lees meer