Ziekenhuizen

Bij meerdere ziekenhuizen verzorgen wij de software-ondersteuning van zowel het IFMS (gebaseerd op de Multi Source Feedback of de Appraisal & Assessment methodiek) traject als het GroepsIFMS traject.  Resulterend in een motiverend persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Tevens wordt onze gevalideerde Team Ontwikkeling Meter (TOM)  bij het GELRE gebruikt voor de continue verbetering van de teamprestaties bij de vakgroepen waardoor er tevens sprake is van een TeamFMS traject waardoor aan de herregistratie-eisen van de Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten wordt voldaan.

Van groot gewicht bij de selectie van Compusense is het voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waardoor de  NVZ Bewerkersovereenkomst getekend kan worden. Tevens bieden wij een stringente Service Level Agreement (SLA), een Exit Bepaling én een Prestatieverplichting aan.

Aangezien veel medisch specialisten via hun wetenschappelijke vereniging (nu 26 gebruikende verenigingen) óók met onze visitatiesoftwareprogramma kennisgemaakt hebben, blijkt er voor onze ziekenhuistoepassingen grote affiniteit te bestaan, hetgeen tot een hoge graad van gebruikersgemak leidt. Het gebruik van het Compass softwareprogramma hoeft zich niet alleen te beperken tot het I-FMS, GroepsFMS & TeamFMS maar kan alle mogelijke borgings- en verbeteringsprocessen omvatten die uw organisatie toepast of gaat toepassen (ZKN Keurmerk, Zorgladder, NEN/ISO 7510,  ISO/NEN 15224). Wij noemen dat  het Geïntegreerde Management Framework. Inmiddels hebben wij ook ruime ervaring met zelfstandige zorgaanbieders en hun keurmerken zoals de huisartsen, psychologen en fysiotherapeuten.

Terug

 • Volledige ondersteuning

  Volledige ondersteuning

  Het Compusense Support Team in Oegstgeest geeft continue begeleiding bij het uitvoeren van uw evaluatie- en auditproces.

  Lees meer
 • Compleet management framework

  Compleet management framework

  Het Compusense softwareplatform integreert standaarden en managementmodellen in één alert informatiesysteem.

 • Beveiligde omgeving

  Beveiligde omgeving

  Compusense voldoet als Verwerker aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Volledig in eigen beheer

  Volledig in eigen beheer

  Op eenvoudige wijze kunnen kwaliteitscycli samengesteld en onderzoeken beheerd worden.

  Lees meer